KRAKELURA

Karakelura - CRACKLE

Karakelura - CRACKLE

Krakelura ‹fr. craquelure

1. «siatka spękań szkliwa w wyrobach porcelanowych, fajansowych lub garncarskich»

2. «pęknięcia wierzchniej warstwy farby na obrazach i rzeźbach polichromowanych»

Przyczyną pokrywania się obrazu siatką pęknięć jest często grunt, który traci elastyczność lub ulega sproszkowaniu. Na obrazach z różnych epok powstają odmienne siatki pęknięć, co w pewnych wypadkach ułatwia określenie epoki, w której obraz powstał. Jeśli siatka pęknięć jest delikatna, niezbyt gęsta i mało widoczna, nie przeszkadza nam przy oglądaniu obrazu. Jeśli jednak rysy są bardzo grube, jak to bywa często w obrazach z XIX w. wskutek używania przez malarzy złych fabrycznych materiałów malarskich, zadanie konserwatora jest bardzo trudne. Ciekawe (powyższy tekst został zaczerpnięty; „Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Popularno – Naukowe”, Józef Bieliński, „Zjawiska Zachodzące w Obrazach” z cyklu: „Konserwacja Dzieł Sztuki, I Zeszyt”, 1949 rok, Spółdzielnia Wydawniczo – Oświatowa „Czytelnik” nr 569).

1949

Spękania, które powstały pod wpływem upływu czasu zostają obecnie „zaadaptowane” przez artystów szukających nowego wizerunku dla swoich prac. Nie czekając jak natura sama rozprawi się ze strukturą materiałów, sztucznie wywołują spękania – crackle. Chemiczne preparaty, którymi pokrywa się powierzchnię zdobionego przedmiotu.

W osiągnięciu tego efektu pomagają m.in. następujące preparaty jedno lub dwu składnikowe:

Crackle Sottie, Crackle Medium, Crackle Country, Crazy Cracks, Crackle Glaze

Do uzyskania innego rodzaju spękań, które przypominają wyschniętą ziemię lub skórę gadów stosuje się: Facetten Lack.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.